Ing. Martina Tichá 776 622 776
Ing. Martin Tichý 776 622 777
Žádné komentáře

Bude, či nebude realitní zákon?

Když byla pracovní skupina sestavená ze zástupců jednotlivých ministerstev a odborné veřejnosti (Asociace realitních kanceláří České republiky byla členem) seznámena s harmonogramem prací, který byl připraven pro představu všech zúčastněných o časové náročnosti celého procesu přípravy nového zákona, měli jsme pocit, že lhůty pro splnění jednotlivých kroků jsou přehnané. Dnes začínám nabývat tušení, že časový polštář ani tak nebyl dostatečný…

 

Cílem nově navrhované zákonné úpravy je úprava vztahů v oblasti realitního zprostředkování, které nejsou dosud upraveny právními předpisy. Hlavním cílem měla být především ochrana spotřebitele. Návrh zákona měl být zpracován v souladu s Legislativními pravidly vlády (LPV).

 

Důvodem předložení byl plán legislativních prací vlády na rok 2016 schválený usnesením vlády ze dne 14. 12. 2015, č. 1031. Dále tzv. „Priority spotřebitelské politiky 2015 – 2020“ schválené usnesením vlády ze dne 7. 1. 2015 č. 5 a „Věcný záměr zákona o realitním zprostředkování“ schválený usnesením vlády ze dne 18. 1. 2016 č. 20.

 

První verze paragrafového znění návrhu Zákona o realitním zprostředkování spatřila světlo světa v dubnu loňského roku. Konkrétně v pátek 22. 4. 2016 byla odeslána do meziresortního připomínkového řízení a postoupil tak do další fáze legislativního procesu.

 

Poslední veřejně známá verze vznikla v létě loňského roku po zapracování připomínek z připomínkových míst. Ve čtvrtek 6. října 2016 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády ČR. Jedním z bodů programu bylo i projednávání návrhu zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů. Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona, jehož předkladatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj, však přerušila. A nepochybně k tomu měla řadu důvodů. Od té doby až do současné chvíle se do návrhu zapracovávají změny na základě připomínek z pléna Legislativní rady vlády a připomínek obsažených ve zpravodajských zprávách. Až tehdy, pokud se to podaří, by měl být návrh znovu zařazen na program projednání v Legislativní radě vlády.

 

Kdy to však bude? Kdy spatříme „výslednou“ verzi návrhu? Jak bude znít? Bude splňovat představy odborné veřejnosti? Tedy zejména realitních kanceláří, kterých se bude nejvíce dotýkat? První předložená verze zákona v některých bodech realitní kanceláře celkem vystrašila, druhá – poslední zveřejněná verze – přímo vyděsila. Proto jsme se zpracovateli návrhu zákona řešili řadu našich zásadních připomínek.

 

Původně z úst zpracovatele avizované termíny byly již několikrát odloženy. Nám nezbývá než čekat a doufat, že prodloužení termínu odevzdání výsledné verze vládě, vnese do paragrafové verze nápravu nedostatků původního návrhu. A takový návrh zákona, že bude včas předložen Poslanecké sněmovně. A mne napadá parafráze „Lepší pozdě nežli později“, nebo lépe „Lepší žádný, než špatný“.

 

Ing. arch. Jan Borůvka,

generální sekretář ARK ČR

Proč právě s námi ?
3 věci, které naši klienti nejvíce oceňují
Konzultace zdarma
Jdeme s dobou
Umíme to