Ing. Martina Tichá 776 622 776
Ing. Martin Tichý 776 622 777
Žádné komentáře

DAŇ Z NABYTÍ

Daň z nabytí

Stalo se: …

senátoři ODS navrhli zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, bohužel parlamentní vládní koalice + KSČM na návrh poslance ČSSD Foldyny toto zrušení zamítla.

A tak budou i nadále kupující platit ze svých již jednou zdaněných peněz daň z nabytí. Tento výsledek se dal očekávat – stát potřebuje na své velké výdaje, stále větší příjmy – bohužel je v tomto případě vybírá od mladých rodin, které si na své bydlení musí půjčovat. V mnoha případech si ještě musí půjčit i na zaplacení daně. Její zrušení by pomohlo zvýšit dostupnost bydlení.

Na této nemorální dani, kterou od roku 2016 musí platit kupující a to ve výši 4% z kupní ceny nemovitosti, stát ročně získá okolo 13 miliard Kč. A jak to vypadá u sousedů?

Výše daní z nabytí nemovitosti v některých okolních státech:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Aktuálně.cz                  *Maďarsko má nastavenou absolutní horní hranici daně

 

Z výše uvedené tabulky jasně vyplývá, že jsou okolní státy, kde je daň z nabytí zrušená (Slovensko, Polsko), anebo je alespoň daňové zatížení poplatníka (v tomto případě kupujícího) zatíženo nižší sazbou, než jaká je v ČR.

Daň z nabytí nemovitosti je absurdní – co kdyby stát vybíral daň z nabytí auta? Kupující je v podstatě pokutován za to, že si pořizuje nemovitost a to navíc za už jednou zdaněné peníze.

Nová zákonná úprava daně z nabytí alespoň doznala některých pozitivních změn – osvobození od platby daně v těchto případech:

–  v případě prvního nabytí nového rodinného domu nebo bytu v bytovém domě;

– v případě prvního nabyvatele bytových jednotek v rodinných domech;

– v případě bezplatného převodu nemovitosti formou darování nebo dědictví.

 

V případě Vašich dotazů jsme Vám k dispozici.

 

V regionálních novinách ECHO č. 5 vyšel v pátek 21. února 2020 tento článek, který jako patnáctý ze souborů článků bude informovat čtenáře o novinkách spojených s nemovitostmi.

Proč právě s námi ?
3 věci, které naši klienti nejvíce oceňují
Konzultace zdarma
Jdeme s dobou
Umíme to
arkcr
Člen