Ing. Martina Tichá 776 622 776
Ing. Martin Tichý 776 622 777
Žádné komentáře

Víte, kdy nemůže nájemník odmítnout úpravy bytu prováděné pronajímatelem?

Pronajímatel se snaží udržovat byt v dobrém stavu tak, aby se v něm nájemci cítili příjemně a bezpečně. Někdy ale vzniknou situace, kdy je potřeba provést stavební úpravu pronajímaného bytu. Co to znamená pro nájemce?

Dle zákona existují případy, kdy se nájemce musí podřídit. Pokud by to pro nájemce znamenalo dočasné opuštění bytu, má nárok na přiměřené náhrady.

Vždy je nejlepší, pokud se pronajímatel a nájemce společně dohodnou na všech podmínkách plánované úpravy bytu. Bohužel ne vždy se taková dohoda podaří dovést do stavu, kdy jsou obě strany spokojené a souhlasí.

3 případy, kdy nájemce nesmí odmítnout:

  1. Výměna kuchyňské linky, podlah, nebo starých oken za nové. Obecně nesmí úprava v bytě snižovat hodnotu bydlení a pro nájemce představovat větší nepohodlí.
  2. Zásah vyššího orgánu. Můžeme si pod tím představit například rozhodnutí stavebního úřadu, pronajímatel tedy dostane příkaz od orgánu veřejné moci.
  3. Prevence před zraněním. Hrozí-li někomu zvlášť závažná újma – například oprava a statické zajištění bytu po výbuchu plynu v sousedství. Takovou úpravu musí nájemce pronajímateli umožnit.

Nárok na náhradu

Může nastat i situace, že kvůli rozsahu prací bude pronajímaný byt neobyvatelný. Tuto skutečnost má pronajímatel povinnost oznámit tři měsíce předem. Pokud by došlo k opuštění bytu na pár dní, má nájemce právo požadovat přiměřenou náhradu nákladů. Tím se rozumí například náklady na stěhování, nájemné v provizorním bytě apod.

 

Pokud by došlo k patové situaci a nájemce by odmítl byt opustit, může pronajímatel podat žalobu a domáhat se soudního rozhodnutí.

 

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit. 🙂

 

 

V regionálních novinách ECHO č. 12 vyšel ve čtvrtek 18. dubna 2019 tento článek, který jako šestý ze souborů článků bude informovat čtenáře o novinkách spojených s nemovitostmi.

 

Proč právě s námi ?
3 věci, které naši klienti nejvíce oceňují
Konzultace zdarma
Jdeme s dobou
Umíme to
arkcr
Člen