Ing. Martina Tichá 776 622 776
Ing. Martin Tichý 776 622 777
Žádné komentáře

ZRUŠENA DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ!

V době covidové jedna dobrá zpráva:

ZRUŠENA DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ!

 

Dne 15. 9. 2020 schválila Poslanecká sněmovna zákon o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, který 18. 9. 2020 prezident ČR podepsal. Nyní zákon čeká pouze na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Lze předpokládat, že účinnost nastane na začátku roku 2021. Zákon má ale tzv. zpětnou účinnost.

 

1) Zpětná účinnost zrušení daně – co to je = daň z nabytí se neplatí u převodů, jejichž zápis do katastru nemovitostí byl proveden v prosinci 2019 a později. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se týká nejen nemovitostí sloužících k bydlení, ale všech nemovitostí – pozemek, stavba nebo bytová jednotka.

2) Daňové přiznání k dani z nabytí již nepodávejte. Pokud jste již přiznání podali a daň byla zaplacena, můžete požádat o její vrácení a to až po dobu šesti let od konce roku, kdy zákon vejde v platnost.

3) Prodloužení časového testu. Dosud platilo, že vlastník nemovitosti je osvobozen od daně z příjmů, pokud prodá nemovitost, kterou vlastní alespoň po dobu 5 let (tzv. časový test). Nově se tato doba prodlužuje na 10 let. Uvedené neplatí v případě, kdy má majitel v prodávaném rodinném domě nebo bytě trvalé bydliště – v takovém případě je i nadále lhůta dvouletá.

4) Snížení odpočtu úroků u hypoték. V rámci přijímaného zákona dále dojde ke snížení maximálního odpočtu úhrnné částky úroků u hypoték. Snížení základu daně je ale omezeno – ze současných 300.000,- Kč na 150.000,- Kč ročně. Původně chtěla vláda možnost odpočtu úroků z hypoték úplně zrušit, ale na nátlak opozice zůstala možnost odpočtu úroků nakonec zachována, byť v poloviční výši.

Dopad na realitní trh. Na zrušení tohoto zákona jsme čekali velmi dlouho. Velmi pomůže kupujícím, kterým o 4% (mnohdy statisíce korun) sníží kupní cenu nemovitosti a v mnoha případech i o víc, neboť si museli na zaplacení daně udělat další půjčku. Nyní kupující nemusí již jednou zdaněné peníze, danit ještě podruhé.

Ale – největší vliv na realitní trh a výši cen má stále stejná rovnice: nízká nabídka = vysoká cena. Jinými slovy: pokud se nezačne stavět, ceny příliš klesat nebudou. Na druhou stranu zájem investorů není nenasytný a v dnešní nejisté době covidu jsou vyhlídky poněkud nejasné.

 

Zvažujete koupi či prodej nemovitosti? V případě dotazů jsme Vám k dispozici!

 

 

V regionálních novinách ECHO č. 26 vyšel v pátek 16. řájna 2020 tento článek, který jako dvacátý ze souborů článků bude informovat čtenáře o novinkách spojených s nemovitostmi.

 

 

Proč právě s námi ?
3 věci, které naši klienti nejvíce oceňují
Konzultace zdarma
Jdeme s dobou
Umíme to
arkcr
Člen